3. marca 2021

Ako sa vyhnúť podvodníkom ?

Od administrator

Už skoro druhé desaťročie máme na našom území povinnosť pri kolaudovaním rodinného domu predložiť certifikát – tzv. energetický certifikát. Tento certifikát by vám mala za poplatok dokázať vypracovať odborne spôsobila osoba.

Na našom trhu však pôsobí aj niekoľko subjektov, ktoré ponúkajú certifikát za oveľa nižšie ceny a dokonca aj bez potreby obhliadky nehnuteľnosti.

Do plusu podvodníkov hrá práve aj ne-kontrolovateľnosť ministerstva výstavby – samotných certifikátov.

Už viac, ako desať rokov máte na Slovensku pri kolaudácii domu povinnosť predložiť energetický certifikát. Ten by vám mala za poplatok vypracovať odborne spôsobila osoba. Na trhu však pôsobí niekoľko subjektov, ktoré za nižšiu cenu dodajú certifikát aj bez obhliadky stavby. Navyše, ministerstvo výstavby v roku 2017 zo 16-tisíc vydaných certifikátov skontrolovalo iba 7, čo hrá podvodníkom do kariet.

Tieto certifikáty odzrkadľujú hospodárnosť budovy a stavby – a jej samotné energetické vlastnosti – a taktiež potreby a rovnako aj vplyv na okolie.

Preto je nesmierne dôležité, aby tento dôležitý posudok vypracovali odborníci, nakoľko bežný stavebník nie je schopný vypracovať alebo posúdiť kvalitu potrieb.

Od tohto roku 2021 – sa budú musieť všetky nové budovy a stavby – stavať tak, aby mali skoro nulovú potrebu energie.

Podvodné firmy, ktoré sa zaoberajú touto službu, majú tak povediac otvorené dvere. Prečo ? Kontrola vykonávania ministerstvom nie je dostatočné dobrá. Ministerstvo kontrolu nevykonáva tak kvalitne, ako by malo a rovnako nedisponuje dostatočnými kompetencii a dosiahnutie samotných náprav.

Veríme, že čoskoro sa situácia zlepší – a trh sa preriedi o spoločnosti, ktoré takým o procesom parazitujú na samotných stavebníkoch a v neposlednom rade aj na životnom prostredí.

V prípade, – že by ste potrebovali pomoc v oblasti vypracovania energetického certifikátu – môžete kontaktovať dlhoročnú a overenú spoločnosť ProEngi, s.r.o., ktorá vám pomôže s vašou situáciou. Viac nájdete na https://www.proengi.sk .