stavebné povolenie
1. marca 2021

Vybavenie stavebného povolenia

Od administrator

Ako vybaviť stavebné povolenie ?

Poväčšinou na začiatku plánovania stavby je pomerne veľmi dôležité myslieť aj na vybavenie asi najdôležitejšej administratívnej povinnosti, ktorá vás v súvislosti so stavbou čaká. A tou povinnosťou nie je nič iné ako stavebné povolenie.

Stavebné povolenie je nočnou morou každého jedného záujemcu, ktorý si stavia svoj nový príbytok. Projektová dokumentácia býva často len určitou dokumentovou prílohou, ktorú stavebník potrebuje pri výstavbe svojho rodinného domčeku.

Veľmi často sa stáva, že stavebné povolenie je paradoxne spájané s množstvom otázok zo strany stavebníka a to najmä ak hovoríme o otázkach typu:

„Čo všetko by som mal vybaviť pred stavbou domu, domčeka alebo garáže ?“

„Koľko trvá vybavenie a aký je celkový postup pre získanie povolenie“

V našom článku sa dozviete aký je celkový postup, s ktorým sa stretnete ešte pred tým, ako Vaša stavba začne rásť.

Variant A)

Veľmi dôležitým faktorom pri výbere projektu je vlastnícky vzťah j pozemku, ktorý je vybraný na výstavbu rodinného domu. A práve o tomto je potrebné sa primárne informovať na obecnom alebo na mestom úrade – na tzv. stavebnom oddelení v mieste budúcej stavby.

Po zistení informácií o vhodnosti vášho budúceho pozemku, môžete pristúpiť k výberu projektu vášho vysnívaného budúceho domčeku. V tomto štádiu si môžete vybrať z dvoch možností. Typový projekt z určitého katalógu alebo individuálny projekt rodinného domu. Každá jedna varianta má svoje výhody a nevýhody.

Typové projekty sú často vypracované skúsenými autormi, ktorí majú obrovské, bohaté skúsenosti s navrhovaním a projektovaním. V ponuke máte rôznorodý výber domov s aj prijateľnou cenovou ponukou. Katalógové projekty po väčšinou neobsahujú samotné osadenie domu na stavebný pozemok a projekty prípojok inžinierskych sieti, ako sú prípojka vody, kanalizácie či plynu. Táto časť projektu sa pridáva k typovej projektovej dokumentácii.

                Vybraný projekt je ešte dôležité pred jeho zakúpením nechať schváliť na príslušnom stavebnom úrade. Osadenie daného projektu totižto musí byť v súlade s podmienkami a určeniami. Jednotliví referenti na stavebnom úrade poznajú svoje lokality.

Variant B)

No, avšak pokiaľ ste náročný zákazník a chceli by ste, aby váš dom bol naozaj originálny a minimálne, aby pol SR taký dom nemalo, je nutné si nechať vypracovať individuálny projekt. Pri takom to projekte je veľmi dôležitá súčinnosť architekta resp. projektanta a vami.

Vypracovanie projektu však trvá oveľa dlhšie, ako pri katalógovom riešení a cena – ta je taktiež veľmi odlišná od bežnej verzii domu. Samozrejme, všetko závisí od veľkosti domu a od rozmerov, ktoré by ste chceli, aby dom spĺňal. Samozrejmosťou, vypracovania projektu je aj súlad s úzmeným plánom. Celkové vydávanie stavebných povolení na stavbu rodinné domu upravuje zákon. Celkové znenie zákona dôkladne a perfektne ovláda každý seriózny projektant.

 Žiadosť o stavebné povolenie podáva stavebník, prípadne ním splnomocnená osoba, na príslušnom stavebnom úrade. Tieto stavebné úrady väčšinou poskytujú hotové tlačivá na žiadosť o stavebné povolenie, ktoré musí stavebník vyplniť a priložiť požadované dokumenty. Je ich množstvo – možno časom pridáme článok, ktorý bude menovať presne znenie potrebných príloh. Po dôkladnom preskúmaní žiadosti príloh stavebný úrad zaháji tzv. stavebné konanie. Oznámenie o zahájení stavebného konania pošle všetkým účastníkom konania a dotknutým organizáciám. Ak žiaden z účastníkov konania nemá proti navrhovanej stavbe oprávnené požiadavky a pripomienky, stavebný úrad vydá stavebné povolenie.

Stavbu je možné realizovať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Začatie stavebných prác je primárne potrebné oznámiť stavebnému úradu.

 Dôlelžité – nezabúdajte, že ak v termíne do 24 mesiacov nezačne stavebník s výstavbou, stavebné povolenia stráca svoju platnosť.


Pokiaľ ste sa rozhodli, že využite variant B) nechajte teda celú starostlivosť na spoločnosť ProEngi, s.r.o., Ktorá sa už desiatky rokov venuje práve projektovej dokumentácií. Spoločnosť Vám zabezpečí všetky potrebné doklady vrátane príloh potrebných na stavebnom úrade a v neposlednom rade vás zástupy v potrebných procesoch. Viac na ich web stránke www.proengi.sk.

 …. A teraz sa už – vrhnite do potrebnej práce na realizáciu vášho domčeku.